Utgivningsbevis

Om innehållet i Personkontakt.se, utgivningsbevis, ansvarig utgivare
och GDPR

Om innehållet i Personkontakt.se

Siten Personkontakt.se, där du enkelt gör urval av målgrupper med privatpersoner, ägs och driftas av Marknadsinformation i Sverige AB.

Personkontakt.se är en statistikdatabas vilket innebär att databasen inte innehåller några personuppgifter som är knutna till en viss person. Urval görs av målgrupper där minsta leverans är 100 poster.

Utgivningsbevis och ansvarig utgivare

Utgivningsbevis för publicering av Personkontakt.se har utfärdats av Myndigheten för press, radio och TV. Ansvarig utgivare samt dataskyddsombud hos Marknadsinformation i Sverige AB är Niklas Linder.

GDPR-anpassning i urvalssystemet

Urvalssystemet loggar samtliga importer och exporter i enlighet Dataskyddsförordningens direktiv och GDPR. Vid import av kundfil inför till exempel registervård finns anpassade filareor med krav på dubbel autentisering för åtkomst.

Kontakta oss gärna om du har frågor om utgivingsbevis och lagar.