Adresser till privatpersoner

Adressregister med privatpersoner

Uppdaterade och kompletta adressregister

Marknadsinformation i Sverige AB har femton års erfarenhet av tjänster gällande urval av adresser till privatpersoner, analys och registervård.

Vi arbetar med uppdaterade adressregister med privatpersoner från Fordonsregistret, Lantmäteriet, kreditupplysningsföretag, Skatteverket och Idédata Marketing AB med flera.

Urval online av adresser till privatpersoner

I samarbete med våra underleverantörer erbjuder vi ett användarvänligt system som ger dig möjlighet att exportera adresser till privatpersoner med eller utan fasta och mobila telefonnummer.

Med ett enkelt knapptryck väljer ni er målgrupp, ser offert online och beställer NIX-fria adressregister. Adresserna uppdateras regelbundet gentemot folkbokföringsregistret. Du väljer målgrupp utifrån exempelvis boendeform och region.

Vi demar gärna systemet och diskuterar målgruppsurval, testa gärna på Personkontakt.se

SPAR-registret

Marknadsinformation i Sverige AB har mycket god erfarenhet av urval från Skatteverkets folkbokföringsregister (SPAR). Vi utför beställningar som personuppgiftsbiträde. Genom egenutvecklad programvara konverterar vi leveransen till läsbart filformat. Vi exkluderar nixade adresser och kompletterar med NIX-fria fasta och mobila telefonnummer.

Valet av adressdatabas beror på era önskemål

Det finns fördelar med att inte vara låst till en källa vad gäller adressuttag, kreditinformation, ekonomisk data och andra kringtjänster såsom personnummersättning, analys och aviseringstjänster. En uppenbar fördel är att de källor som marknaden erbjuder sällan har samma priser och förmåga att leverera exakt det som efterfrågas. Ibland krävs det en kombination.

Citatikon

Origo Group, kund hos Marknadsinformation. Undersökningsföretag med cirka 100 anställda.

”Marknadsinformation har högre kvalité på adresser än andra leverantörer. Beställer vi en lokal lista med privatpersoner ser vi nära 100 procent täckning. På företagssidan vet vi att täckningen är hög då de jobbar med uppdateringar, både från register och eget arbete.

Vi är ett företag inom undersökningsbranschen och köper sedan tre år tillbaka av Marknadsinformation. Marknadsinformation står ut med sin snabbhet, levererar alltid tidigare än vi tror de ska leverera och det blir alltid rätt.

Ibland är vi osäkra på det urval vi ska göra, då ger de råd om urvalet. Det är en stor fördel då urvalet är viktigt för de undersökningar vi gör. Urvalet är en viktig byggsten i undersökningar, blir det fel i urvalet så kan det påverka resultatet.

Vi har access 24/7 till adresserna. Vi uppskattar integriteten i systemet, de skickar inte listor med privatpersoner i Excel filer, istället har de utvecklat ett system för filöverföring där personuppgifter och adressleveranser inte kan accessas av obehöriga användare. Vi kan också enkelt och med säkerhet få fram listor själva. Det är det arbetssätt vi oftast använder.

Vi köper mycket urval varje år som vi använder i våra undersökningar. Marknadsinformation har ett bra pris och en även en bra kick-back årsvis. Pris, kvalitet och service gör att vi är nöjda med dem.”
Det säger Marcus Törner, på Origo Group.
Marcus Törner
Origo Group

Citatikon

Vill du diskutera målgruppsurval eller få en demo av vårt urvalssystem?