Adresser till privatpersoner

Adressregister med privatpersoner

Uppdaterade och kompletta adressregister

Marknadsinformation i Sverige AB har femton års erfarenhet av tjänster gällande urval av adresser till privatpersoner, analys och registervård.

Vi arbetar med uppdaterade adressregister med privatpersoner från Fordonsregistret, Lantmäteriet, kreditupplysningsföretag, Skatteverket och Idédata Marketing AB med flera.

Urval online av adresser till privatpersoner

I samarbete med våra underleverantörer erbjuder vi ett användarvänligt system som ger dig möjlighet att exportera adresser till privatpersoner med eller utan fasta och mobila telefonnummer.

Med ett enkelt knapptryck väljer ni er målgrupp, ser offert online och beställer NIX-fria adressregister. Adresserna uppdateras regelbundet gentemot folkbokföringsregistret. Du väljer målgrupp utifrån exempelvis boendeform och region.

Vi demar gärna systemet och diskuterar målgruppsurval, testa gärna på Personkontakt.se

SPAR-registret

Marknadsinformation i Sverige AB har mycket god erfarenhet av urval från Skatteverkets folkbokföringsregister (SPAR). Vi utför beställningar som personuppgiftsbiträde. Genom egenutvecklad programvara konverterar vi leveransen till läsbart filformat. Vi exkluderar nixade adresser och kompletterar med NIX-fria fasta och mobila telefonnummer.

Valet av adressdatabas beror på era önskemål

Det finns fördelar med att inte vara låst till en källa vad gäller adressuttag, kreditinformation, ekonomisk data och andra kringtjänster såsom personnummersättning, analys och aviseringstjänster. En uppenbar fördel är att de källor som marknaden erbjuder sällan har samma priser och förmåga att leverera exakt det som efterfrågas. Ibland krävs det en kombination.

Vill du diskutera målgruppsurval eller få en demo av vårt urvalssystem?