Målgruppsurval och registervård

Telefonnummersättning, adressuppdateringar och  API

Vi har 15 års erfarenhet av kreativa lösningar gällande personinformation. Vi arbetar i egenutvecklad programvara för filhantering och konvertering till valfria filformat och endast med partners med störst möjlighet att leverera den mest uppdaterade informationen till konkurrenskraftiga priser.  

Registervård

Vi ser till så ni får komplett information om de egna kunderna. Uppdatering sker mot SPAR-register vilket innebär att våra leveranser innehåller dagsfärska ändringar och kompletteringar. Vi kan lägga upp rutiner för automatisk filuppdatering.

Telefonnummersättning 

Vi uppdaterar och kompletterar ditt register med fasta och mobila telefonnummer. Vi kan också NIX-markera och lägga upp rutiner för automatiska telefonnummer- och adressuppdateringar. 

Kreditupplysning online 

Vi samarbetar med kreditupplysningsföretag och levererar tjänster för slagningar online. Kontakta oss för mycket förmånliga fastprisupplägg och kostnadsfria API-kopplingar.

Analys av befintliga kunder

Beroende på den marknad du verkar inom och den typ av information du själv har om dina kunder, är det viktigt att se över vad som ska analyseras och mot vilken typ av information som jämförelser ska göras för att få optimala beslutsunderlag. Ofta kan det vara viktigt att också vikta de befintliga kunderna utifrån tidpunkt för köp och typ av köp.

API

Vår API-tjänst för sökning av adressuppgifter till privatpersoner och företag innebär att era kunder och anställda fyller i personnummer eller organisationsnummer för att få uppdaterade företags- och personuppgifter. Läs mer

Övriga adressurval

Behöver du information om fastighetsägare, bilägare eller vill du göra urval ur SPAR-registret? Läs mer om våra urvalsmöjligheter på Marknadsinformation.se

 

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster för registervård och API